Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı. Aile üyeleri arasında ortaya çıkan problemlerin tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile üyesinin katılımı ile Aile Danışmanı eşliğinde çözümlenmesi sürecidir. Terapi seanslarında . Aile içi iletişim. Kurallar. Roller. Sınırlar.güven ilişkişi, bireysel gereksinimlerin gözetilmesi, öfke kontrolü ve problem  çözme becerilerinin geliştirilmesi  gibi konularda yaşanan güçlükler ele alınır, ailenin işlevselliğini arttıracak yönde çalışmalar yapılır.

Aile Danışmanlığının Bireysel  Terapilerden farkı , bireyi tek başına ele almak yerine Aile dinamikleri dikkate alınarak ailenin tümüne yaklaşılmasıdır Dolayısıyla  birey aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir ve birey tek başına sorunlu olarak tanımlanmaz.

Aile Danışmanlığı Seansların da Neler yapılır?   

Ailede yaşanan sorun yada sorunların ,Aile üyelerinin herbiri tarafından nasıl yaşandığı, çözüm için neler yapıldığı ifade edilir. Bunun yanısıra  DANIŞMAN , aile üyelerinin herbirinin;; +Diğerlerini saygı ile dinlemesine , farklılıklarına hoşgörüyle karşılamasına  + Problemin çözümünde diğerlerinin de bakış açısını görmesine ve anlamasına  + Diğerlerine  karşı duygu ve düşüncelerini suçlamadan,yargılamadan açık bir dille ifade etmelerine +Aile üyelerinin birbirlerinden beklentilerini incitici davranış ve tutumlarda bulunmadan anlaşılır bir biçimde belirtmelerine VE + Aile bireylerinin birbirlerini olduğu gibi kabül etmelerine  Yardımcı olur.

Aile Danışmanlığına Hangi Durumlarda İhtiyaç  Duyulur?

Aile  çocuklarının davranışlarında önemli değişiklikler farkedip Endişelendiğinde

Aile içi anlaşmazlıklar,krizler

Aile üyelerinden herhangi birisinde görülen kronik fiziksel hastalıklar( kanser,böbrek yetmezliği,Diyabet vb.) Veya Psikiyatrik hastalıklar( Depresyon, şizofreni,alkol-madde bağımlılığı vb) görüldüğünde

Ailenin Yaşam akışını etkileyecek önemli değişiklikler : Evlenme , Boşanma, Evlat edinme, Emeklilik,bir aile üyesinin kaybı sonrasında atlatıllamayan YAS durumlarında

Ailenin tamamını veya herhangi birisinin travmalara maruz kalması(Deprem ,Sel gibi doğal afetler ya da Cinsel  travma )

Sonuç olarak Aile Danışmanlığının Temel Amacı,  Aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişimin , etkileşimin niteliğini incelemek, ailenin de aktif katılımıyla aksayan yönleri tespit etmek ve nasıl düzeltileceğine dair Aileye farkındalık kazandırmaktır. UNUTULMAMALIDIR ki,Sağlıklı bir Toplum için  önce  toplumun temel direği olan Ailenin Sağlıklı ve işlevsel olması gerekmektedir…….Yazımı  Ünlü Düşünür CHARLES DİCKENS ‘ ın  Sözü ile bitiriyorum.. ‘ Aile Yaşamı Gibisi Yoktur , bir Ülkenin  Yükselmesi ev ve Aile Sevgisine Bağlıdır

Elmas İNCE KALE

Uzman Psikolog/ Aile ve Evlilik Danışmanı