Arkadaş İlişkileri

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyler için arkadaş ilişkileri gelişimsel açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde çocuklar kimlik kazanabilmek için ebeveynlerinden uzaklaşma,  arkadaşlarıyla ise daha fazla ilişki kurma eğilimindedir. Bu dönemde ergenlerin kurduğu sağlıklı ilişkiler meslek, kariyer, evlilik vb. konularda ileriki yaşamında kuracakları ilişkilerde deneyim kazanma fırsatı sunar. 

Akran ilişkilerine ilişkin araştırmalar incelendiğinde  sosyal ortamlarda arkadaşları tarafından kabul edilen ve akran ilişkileri yüksek olan ergenlerin;

  • Yüksek özsaygı ve olumlu benlik imajı geliştirdikleri,
  • Sosyal yetkinlik ve gelişmiş liderlik becerileri sergiledikleri,
  • Kişiliklerinin desteklendikleri,
  • Akademik başarı düzeylerinin olumlu yönde etkilendiği

görülmektedir.

Çocuk ve ergenlerin sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmalarını sağlamak için ebeveynler, çocuğun arkadaşları ile bir arada zaman geçirebileceği ortamlar oluşturmalı, bu ortamlarda duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde nasıl aktaracağı konusunda bilgi vermeli onları empati yapmaya teşvik etmelidir. Çatışma çözme ve arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesi için de uzmanlardan yardım alınmalıdır. Çocukların yaşları büyüdükçe, arkadaşlık ortamında yaşadıkları tatminin ve karşılaştıkları problemlerin miktarı da artmaktadır. Böyle durumlarda aileler, uygun çözüm yollarını bulmaları için çocuklarını yönlendirmelidirler.

Anne-babalar, dinlemeye ve iletişime açık olmalıdır. Deneyimlerine dayanarak alternatif çözümler üretme konusunda çocuklarına yardımcı olmalı fakat onlara ne yapmaları gerektiği konusunda zorlayıcı olmaktan kaçınmalıdırlar. Çocuklar kendilerine uygun çözüm yollarına  kendileri karar vermeli, kararlarının sorumluluğunu da taşımalıdırlar. Bu süreçte çocuk ve ergenlerin erken dönemde, etkili iletişim teknikleri ve empati becerilerini kazanması sosyal yaşamdaki problemlerini ortadan kaldırır. Problemler halen devam ediyorsa bir uzman desteğine başvurulmalıdır.