Çekingenlik ve Sosyal Fobi

Kişiler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin niteliği, insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kişiler arası ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bireyler bir takım sosyal becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Sosyal beceri kapsamında, bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan, tanışma, kendini başkasına tanıtma, randevu isteme, selamlama, soru sorma, cevap verme, dinleme, rahatsızlık belirtme, belirtilen rahatsızlığa karşılık verme, saldırganlığa uygun bir şekilde tepkide bulunma, çatışma çözme, şikâyet etme, diğerlerini övme gibi davranışlar yer almaktadır.

Sosyal fobi , başlıca özelliği utanç duyulabilecek toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan, belirgin ve sürekli bir korku duyma olan bir kaygı bozukluğudur. Çeşitli bireylerde farklı derecelerde görülebilmekte olup insanın yaşam kalitesini düşüren önemli problemlerden birisidir. Birey sıklıkla kendini sosyal ortamlarda rahatsız hisseder. Öte yandan çekingen yapıda pek çok somatik semptom da belirgin olarak gözlenir. Sosyal ortamlardan mümkün olduğunca uzaklaşma eğiliminde olan birey, bu duruma maruz kaldığında yüzde kızarma, terleme, kalp çarpıntısı vb. rahatsızlıklar yaşar. Bu rahatsızlığa sahip bireyler  toplantıda sunum yapma, bir grup insanın önünde konuşma yapma, kendinden yetkili birisi ile konuşma, karşı cinsten birisi ile konuşma gibi durumlarda yoğun kaygı ve rahatsızlık hissi yaşarlar. Çekingen yapı çoğu zaman korku ve sosyal becerilerde azalma davranış ile birlikte kendini gösterir. Çekingenlikle birlikte gelişen bağlanmaktan korkma, aile ilişkilerinde bozulma, arkadaşlık kurmaktan kaçınma, düşünce ve duygularını ifade edememe, haklarını koruyamama; güven duygusunun giderek azalmasına yol açar. Çekingen davranış gösteren kişi bedenselleştirmeyi sık kullanır. Ancak yardım almaktan kaçınır.

Sosyal Fobi özellikle Bilişsel-Davranışçı Psikolojik Danışma yaklaşımı ile çözümlenebilmekte, seans sonlarında verilen davranışçı ödevlerle de desteklenmektedir.