Kariyer Danışmanlığı

Sağlıklı insan sevebilen ve çalışabilen insandır.

Sigmund Freud

Bilimsel araştırmalar mutlu ve üretken bir iş yaşamına sahip bireylerin, mutsuz ve verimsiz iş yaşamına sahip bireylere göre psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu açısından daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Bireyin bir günlük aktiviteleri göz önüne alındığında 8-12 saatini mesleki aktiviteleri kaplamaktadır. Bu da hemen hemen yaşamın yarısı demektir. Bundan dolayı seçilen ve sürdürülen meslek insanın mutluluğu ile doğrudan ilişkilidir. Ancak bugün Türkiye’deki iş yaşamına dahil olan bireyler incelendiğinde bir çoğu işini sevmemekte ancak maddi ve manevi engeller yüzünden işlerini devam ettirmek zorunda oldukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da insanlar öfke, stres, çaresizlik gibi psikolojik rahatsızlara yakalanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı bir kariyer gelişimi sağlamanın en önemli adımı ise erken yaşlarda öğrencilere sunulan Kariyer Danışmanlığı ile sağlanabilmektedir.

Kariyer danışmanlığı, sıklıkla psikolojik danışmanların bireylere kendilerini anlamalarına ve günlük yaşamlarındaki amaçları bulmalarına, potansiyellerini yerine getirebilmelerine izin verecek mesleki kararlarını belirgin hale getirmesine yardım etmeleri biçiminde tanımlanmaktadır. Kariyer danışmanlığı, eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin psikolojik danışmanlar tarafından sunulduğu bir yardım hizmetidir. Kariyer gelişimde en önemli adım öğrencinin kendi ilgi, istek ve özellikle de yeteneklerine uygun sağlıklı bir karar vermesidir. Normal gelişime sahip bir öğrencinin 13- 14 yaşında ilgileri, 16-17 yaşında ise yetenekleri belirginleşmeye başlar. Öğrencinin bu dönemlerde yaşıtlarına uygun kariyer  gelişimini sağlayabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu gelişimin sağlanmasında ailenin ve sınıf öğretmeninin tutumları  okul psikolojik danışmanın ise mesleki rehberlik uygulamaları etkili olmaktadır. Bunun yanında psikolojik danışmanlarca uygulanan ilgi ve yetenek testleri ile öğrencilerin mesleki gelişimini desteklenmektedir.

İlgi ve Yetenek Testleri öğrencilerin özellikle üniversite ve bölüm tercihleri yapılırken çok sık kullanılan tekniklerdir. Öğrenciler kişisel özelliklerini bu testler aracılığıyla daha fazla tanımakta, hangi alanlarda başarılı olabileceklerini yordayabilmektedirler.

Kendini tanıyan öğrenciler okul yaşamına daha fazla motive olmakta, kişisel kariyer planları için çaba sarf etmektedirler.