Kimler Dil ve Konuşma Terapisine İhtiyaç Duyar?

Dil ve Konuşma terapisi gerektiren durumları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Artikülasyon bozukluğu, yani bazı sesleri söyleyememe ya da yanlış söyleme (Halk arasında harfleri söyleyememe)
 • Konuşurken sesin kısılması, çatlaması gibi ses problemleri
 • Gecikmiş konuşma, örneğin üç yaşına gelmiş bir çocuğun konuşmaması ya da çok kısa cümleler kurarak konuşması
 • Kekemelik
 • Afazi, dizartri gibi beyin kanaması, kaza gibi travmatik beyin hasarlarının neden olduğu dil ve konuşma bozuklukları
 • Yutma problemleri
 • Down sendromu, otizm gibi nedenlerden kaynaklanan dil ve konuşma bozuklukları
 • Dudak ve damak yarıklığı gibi anomalilere bağlı dil ve konuşma problemleri
 • İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Çocuğunuz, öğrenciniz ya da kendiniz için aşağıdaki maddelerden bir ya da bir kaçına EVET diyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Yaşıtlarına göre dil ve konuşma gelişimi açısından geride kaldığını düşünüyorum
 • Sözcük dağarcı çok sınırlıdır.
 • Birçok kelimenin anlamını bilmiyor.
 • Genellikle işaretlerle derdini anlatmaya çalışıyor.
 • Basit ve kısa cümleler kuruyor.
 • Kurduğu cümleleri eksik ya da hatalı kuruyor.
 • Konuşması arkadaşlarına göre yadırganacak şekilde farklılıklar içeriyor.
 • İnsanlar söylediklerini anlamada güçlük çekiyor.
 • Konuşurken bazı harfleri söyleyemiyor, bazı harflerin yerini değiştiriyor, bazı harfleri atıyor (örneğin kapı yerine tapı, elma yerine ema, köprü yerine körpü)
 • Konuşurken takılıyor.
 • Okurken takılıyor.
 • Harf, hece ya da sözcükleri uzatıyor ya da tekrar ediyor.
 • Bazen konuşmaya bir türlü başlayamıyor ve araya başka sesler ekliyor (ııı,şeyy gibi)
 • Konuşurken dediklerimin yinelenmesini istiyor.
 • Sesin geldiği yönü tespit edemiyor.
 • Ona verilen komutları anlama ve yerine getirmede sıkıntı yaşıyor.
 • Devamlı olarak fısıltı ya da yüksek sesle konuşuyor.
 • Çevresindeki seslere karşı duyarsız kalıyor.