Kimlik Bunalımı

“Ergenliğin normalliği, anormalliğidir.”

Anna Freud

Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçilen sancılı bir gelişim dönemidir. Bu süreçte ergenler kişisel, duygusal, bedensel özelliklerini keşfederken ani değişen duygudurumlarıyla da başa çıkmakta zorlanırlar. Ergenlik döneminde bireyler bilişsel, bedensel ve psikolojik değişimler sonucunda toplumun beklentileri ile karşı karşıya kalırlar. Bir yandan çocukluk özdeşimlerinin ve kendilik algılamalarının sürdürülmesi ve var olan dengeyi sürdürme çabaları, öte yandan toplumsal beklentiler, ergendeki değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu durumda ergen kendi kimliğini yeniden tanımlayarak toplum içinde yer edinmek zorunda kalır. Böylece kimlik bunalımı ortaya çıkar. Ergenlik döneminde ergenlerin yaşadığı kimlik bunalımı, bir sonraki evreye olumlu geçiş sağlayan kimlik duygusunun kazanılmasıyla sonuçlanabilir. Sosyal ortamlara ve arkadaşlarına daha çok önem verdikleri bu dönemde sıklıkla ebeveynler ikinci plana atarlar. Sık sık ebeveynlerle tartışmalara girip, kendi hayatlarına karışılmasından yakınırlar. Ergenlikte kimlik bunalımının neden olduğu başka bir sonuç ise ters kimliktir. Ters kimlik statüsündeki ergenler toplumun ondan beklediği rollere karşı gelerek aşırı uç rolleri ve davranışları benimser. Erikson’a göre, kimlik gelişimini olumlu ve kabul gören bir ortamda tamamlamayan ergenler, hiçbir şey olmamak yerine, babası polis olan bir kızın kanunları çiğneyen biri olması ya da başarılı bir ailenin kızının okula gitmeyi reddetmesi örneklerindeki gibi istenmedik ya da toplumun kabul etmediği bir seçeneğe yönelebilirler. Tüm bu süreç ergenler için olduğu kadar ebeveynler için de oldukça sancılı geçer. Ergen bireyle girilen iletişimde kontrollü davranmak, onu anlamaya çalışmak kendi kimliğini bulmasına izin vermek atılması gereken önemli, adımlardandır. Öyle ki ergenlik çağındaki bu bireyin yaptığı tüm davranışlar aslında normaldir. Ergen birey kimlik kazanmak için aile ile çatışmaya girmek zorundur. Önemli olan bu süreçte ona ne kadar destek olup onu ne kadar anladığınızdır.

Bu sancılı süreçte etkili iletişimle ilgili kitaplar okumak, empati yapmayı öğrenmek, uzman bir Psikolog/Psikolojik Danışmandan yardım almak bireyin kendini tanımasına ve kimlik bunalımından kurtulup benlik saygısını kazanmasına yardımcı olacaktır.