Kişiler Arası İletişim

Öğretmenlik, avukatlık, satış danışmanlığı, müşteri temsilciliği vb. çoğu meslek dalında görev ve sorumlulukların uygun bir biçimde yerine getirilebilmeleri için iletişimin doğru biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uygun iletişimi gerçekleştiremeyen, kendini ifade edemeyen bireyler iş yaşamında çeşitli sorunlar yaşadığı gibi özel yaşamında da zorluk yaşamaktadır. Ancak bazı bireyler kişiler arası ilişkilerde ve iletişim kurmada diğerlerine göre daha az yeterliliği sahiptir. Etkili bir iletişim için, etkili dinleme becerileri sergilenmelidir. Etkili dinleme ise anlatılmak istenenin ne olduğu ve bunun altında yatan duyguların farkına varmak şeklinde açıklanabilir. Bireyin, göz iletişimi ve yüz ifadeleri gibi uygun bedensel hareketler ile karşısındakine onu dinlediğini hissettirmesi gerekmektedir. Etkili dinleme becerilerinin sergilenmesi, kendini ifade eden bireyin dinleyiciye yakınlık duymasını ve bundan dolayı da kendini daha rahat bir şekilde ifade etmesini sağlar. Kişilerin ifade ettikleri düşüncelerin altında yatan duygulara da odaklanılmalıdır. Suçlayıcı bir sen dili yerine, bireyin hissettiği duyguları ifade eden ben dili kullanılması etkili bir iletişimin kurulmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü iletişime girilen bireyi suçlayıcı bir tavır içine girilirse, birey kendini ifade etmek yerine savunmaya başlayacaktır. Bu durumda iletişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumun çeşitli ailesel ve psikolojik sebepleri olabileceği gibi bu becerileri geliştirmek de mümkündür.

Psiko-eğitim programları ile bireylerin empati yetenekleri arttırılmakta, sözlü ve sözsüz iletişim eğitimleri verilmekte, kişilerarası ilişkilerde daha atılgan davranmaları sağlanabilmektedir.