Meslek ve İş ile İlgili Sorunlar

Teknoloji çağı ile birlikte çoğu birey iş yaşamında çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Yöneticiler tarafından uygulanan baskı (mobbing), performans kaygısı, kişisel hedefler, meslek ve yeteneklerin uyuşmaması, iş doyumunun azalması, tükenmişlik sendromu gibi problemler psikolojik sağlığı bozmakta iş ve yaşam doyumunu azaltmaktadır. Günümüzde toplumun büyük çoğunluğu kendi becerileri uygun olmayan, yeterli doyum sağlayamadığı meslekleri sürdürmekte, iş yaşamında kendine uygun alternatif çözüm yollarının farkına dahi varamamaktadır. Bu durum bir süre sonra bireyin çaresiz ve ümitsiz hissetmesine neden olmaktadır.

Kişilerin bireysel özelliklerine en uygun, akılcı mesleki kararları verebilmesi, sağlıklı kariyer planlaması yapılması için Kariyer Danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Kariyer danışmanlığı meslek ve iş konularını odak noktasına alan danışma sürecidir, her yaştaki insanın meslekle ilgili karar vermesine ve meslek yaşamıyla ilgili sorunları çözüm bulmasına yardım eden bir alandır. Danışmanı bireylere geleceklerini planlamada yardımcı olur. Ayrıca uygulanan zeka, yetenek ve ilgi testleri ile bireyin hangi meslek gruplarında daha başarılı olabileceği ortaya konulur ve meslekler üzerine bilgilendirmeler yapılır. Bu hizmet kapsamında kişinin mesleki yetenek ve ilgileri ölçülmekte, istek ve hedeflerine göre uygun planlama yapılmaktadır.