Okul Başarısı

‘’Okul Başarısı’’ mevcut eğitim sisteminde sınavlara yönelik bir hazırlık süreci olmasının yanında öğrencinin ilgi, istek, motivasyon, benlik saygısı gibi psikolojik özelliklerini doğrudan etkileyen ve aynı zamanda bunlardan etkilenen bir kavramdır. Öncelikle öğrencinin okul yaşamında ve sınav sürecinde Niçin Ders Çalışmalıyım? sorusu cevaplanabilmelidir. Nitekim öğrencileri çoğu zaman, anne-babalarının kendi başına karar verdiği meslekler motive etmemektedir. Bundan dolayı öğrenciler sınav sürecinde bu kadar yoğun ders çalışmanın anlamsız ve gereksiz olduğu düşünmektedir. Öncelikle bu konuda ilk olarak yapılması gereken öğrenciye yönelik Kariyer Danışmanlığıdır. ‘’İlgi Ve Yetenek Testleri’’ ile öğrencinin güçlü olduğu özellikleri belirlenmeli, kendi yetenek ve isteklerine uygun meslek alanları ortaya konulmalıdır. Öğrenci yetenekli ve ilgili olduğu meslek için daha fazla istek duyacak, bu Okul/Bölümü kazanmak için daha fazla çalışacaktır.

Bunun yanında okul ve dershanede edinilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi ve akademik başarının yükseltilmesi için şunlar yapılabilir:

  • Ders çalışma programı öğrenciye göre ayarlanmalıdır. Bu programlar hazırlanırken öğrencinin gün içinde dikkatinin en yüksek olduğu zamanlar seçilmelidir.

  • Çalışmak için güdülenmek çok önemlidir. Öğrencinin masada çalışması, etrafta dikkatini dağıtacak bir eşyanın (TV, PC, Telefon) olmaması gerekir.

  • Gün içinde öğrenilen bilgiler ilk gün akşamı tekrar edilmelidir. Bir hafta sonra 2. Tekrar, bir ay sonra 3. Tekrar yapılmalıdır. Bu sayı ve sıklıklar dersin sayısı ve önemine göre sıklaştırılabilir.

  • Ders çalışma esnasında molalar verilmelidir. Ancak bu molalar süre ile sınırlı tutulmalıdır (Ör.50 dakika ders 15 dakika mola). Aksi takdirde mola süresi uzadıkça ders çalışmaya geri dönmek de o denli zorlaşacaktır.

TEOG, YGS/LYS vb. sınavlara hazırlanan öğrencinin Verimli Ders Çalışma Yöntemlerine hakim olması hem sınav sürecindeki yorgunluğunu azaltacak hem de daha az efor sarf ederek kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesine fayda sağlayacaktır.