Özgüven Eksikliği

Özgüven eksikliği kısa hali ile  kişinin kendi özellikleri ile uyumlu olmaması, kendini kabul edememesi, kendi başına karar almakta zorluk yaşaması ve risk almada çekimser davranması olarak tanımlanabilir. Kişilerde özgüven bir diğer deyişle benlik saygısı, ebeveyn tutumlarından, kişilerarası ilişkilerden, yakın çevrenin beklentilerinden çocukluktaki anne-çocuk ilişkisinden etkilenebilmektedir.

Belirtileri;

  • Tek başına karar almada zorlanma
  • Bağımlılık
  • Hayır demekte zorlanma ve ilişkilerde sınır koyamama m
  • Eleştirilere karşı aşırı hassas olma
  • Fiziksel özelliklerini beğenmeme
  • Kendini başarısız hissetme
  • Utanç, suçluluk duygular ve sevilmeme, reddedilme düşünceleri

Özgüven eksikliği problemleri girdirilmediği takdirde, kişi özerk kararlar almaktan kaçınacak, kendi başına bir işi asla başaramayacağını düşünecek bunun sonucu olarak da bir ebeveyn / eş / yakın arkadaş gözetiminde yaşamaya, onların karar ve düşüncelerine bağımlı olmaya devem edecektir.

Özgüven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Araştırmalar göstermektedir ki özgüven eksikliği erken dönemlerdeki aile içi yaşantılarla doğrudan ilişkilidir. Mükemmeliyetçi tutumlar sergileyen ebeveynlerin çocuklarında özgüven eksikliği sıklıkla görülmektedir. Bundan dolayı çocukta benlik saygısının sağlıklı şekilde gelişebilmesi için aile içi ebeveyn davranışları büyük önem taşımaktadır.

Daha ileri dönemlerde ortaya çıkan özgüven eksiliği ile başa çıkmak için planlı ve programlı bir uzman desteği gerekmektedir. Düzenli olarak her hafta yapılan Psikolojik Danışma seansları ile kişi kısa bir süre içeresinde işlevsel olmayan yanlış benlik inançlarından kurtulabilecek, sosyal ilişkilerinde daha özerk daha başarılı, kendini ifade eden bir birey olabilecektir.