Performans Kaygısı

Performans  kaygısı, sınav zamanları, kalabalık önünde sunum yapma, otorite ile konuşma, başarı ile sonuçlanması hedeflenen bir etkinlik yapma vb durumlarda ortaya çıkan sıkıntı hissidir. Aslında her insan performans gerektiren durumlarda bir miktar kaygı yaşar. Bu son derece doğaldır. Ancak öğrenciler, sahne sanatçıları, cinsellik söz konusu olduğunda da erkeklerin daha fazla etkilendiğini söylemek mümkündür. Bunlarla birlikte mükemmelliyetçi kişilik özelliklerine sahip bireylerde sıklıkla görüldüğüne dair yayınlar bulunmaktadır. Mükemmelliyetçiler hep daha iyiyi ve en güzeli aradıkları için zihinleri sürekli yapabilecek miyim? başarabilecek miyim? sorularıyla dolu olduğundan ya yapamazsam ya başaramazsam korkusu ile iş yapamaz hale geliyorlar.

Çoğu insan yaşamın değişik alanlarında yüksek performans göstermek yeteneklerini sergileyip potansiyelini olabildiğince kullanmak ister. Başaramama endişesi yapılacak herhangi bir işin ya da etkinliğin zorluğunun yanı sıra bireyin kendisine ilişkin algı ve tutumlarından da  kaynaklanabilir. Bu açıdan bakıldığında ise kişinin benlik saygısı ön plana çıkmaktadır. Benlik yada kendilik saygısı kısaca bireyin kendini sevmesi kendinden hoşnut olması biçiminde tanımlanabilir. Benlik saygısı düşük olduğunda depresyon, kaygı bozuklukları gibi ruhsal rahatsızlıkların yanı sıra kas ağrıları, baş ağrısı türünde bedensel sorunlara yatkınlık artmaktadır..

Performans endişesinin üstesinden gelmenin etkili yollarından birisi, korkulan durumun üstüne gitmektir. Çünkü kaçınma davranışı mevcut sorunun daha da büyümesine neden olur. Yaşanan sıkıntı duygusunu azaltmak için zihinsel imajinasyon, sistematik duyarsızlaştırma ve bazı davranışsal yöntemler uygulanabilir. Örneğin, sunum yaparken ortamdaki insanların gözüne bakmak yerine topluluğun arasındaki bir cisme odaklanmak heyacanın yarattığı kalp çarpıntısı, titreme terleme gibi belirtilerin azalmasını sağlar.

Eğer birey, bu aşırı heyecansal durumu kendi başa çıkma yolları ile kontrol etmekte zorlanıyorsa, mesleki ve sosyal yaşamında ciddi engellenmeler yaşıyorsa profesyonel destek almak kaçınılmazdır.