Öfke Kontrolü

‘‘Herhangi bir kimse öfkelenebilir, bu kolaydır.
Ne var ki;
Doğru insana
Doğru derecede
Doğru zamanda
Doğru maksatla ve
Doğru biçimde öfkelenmek, işte bu zordur.’’

ARİSTOTALES

Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen, son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir. Her birey günlük yaşamında zaman zaman öfkeli hissedebilir. Öte yandan, öfke belki de insan yaşamına ve sağlığına en zarar verici olan duygusal yaşantı olarak da tanımlanmaktadır. Çünkü kontrol edilemeyen öfke hem insana hem de insanın dahil olduğu sosyal ortamlara çeşitli zaralar verir. Günlük yaşam içinde sıklıkla yaşanan bu duygu temelde en az iki kışının mutsuzluğuna neden olmakta dolaylı yönden bireyleri depresyona sevk etmektedir. Öfkelenme esnasında davranışların kontrol edilememesi çoğu zaman sözlü tartışma, ilişkilerde problem, şiddet vb. istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Aynı zamanda öfke kontrolünü sağlayamayan kişi, ani öfke nöbetleri geçirip daha sonra sakinleştiğinde ise kendi tepkilerini aşırı ve ölçüsüz bulup suçluluk duygusu hissetmektedir. Öfke çoğunlukla ikincil bir duygu olarak yaşanır. Yani altında çoğunlukla engellenme, hayal kırıklığı, incinme, aşağılanma, reddedilme, dışlanma, çaresizlik, beceriksizlik gibi duygular yatar.

Bu duygular bazen kişiyi Ben Neden Farklıyım?, Bende Garip Bir şeyler mi Var?  gibi içsel sorgulamalara sevk edip sigara ve alkol kullanımını, depresyonu tetikleyebilmektedir.

Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygudur ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkar edilmemesi, bastırılmaması, öncelikle tanınması, kabul edilmesi ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir.

Öfke ile başa çıkmada öfkeye sebep olan asıl duygu ve düşüncelerin tanımlanması, nefes ve gevşeme egzersizleri, sözlü tartışmalarla etkin başa etme yöntemleri ve Psikolojik Danışma etkili olmaktadır.

Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygudur ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkâr edilmemesi, bastırılmaması ve öncelikle kabul edilmesi, tanınması ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir.

Öfke ile başa çıkmada öfkeye sebep olan asıl duygu ve düşüncelerin tanımlanması, nefes ve gevşeme egzersizleri, tartışmalarla etkin başa etme yöntemleri ve Psikolojik Danışma etkili olmaktadır.